Hangzhou Vision Chain Transmission Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Sản phẩm xếp hạng hàng đầu

1,00 US$ - 50,00 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

mainCategories

Driving Chain
Stainless steel Chains
Sprockets
Couplings
0,10 US$ - 10,00 US$/Mét
50 Mét(Min. Order)
0,10 US$ - 10,00 US$/Mét
5 Mét(Min. Order)
1,00 US$ - 20,00 US$/Bộ
3 Bộ(Min. Order)
12,00 US$ - 15,00 US$/Mét
100 Mét(Min. Order)
12,00 US$ - 15,00 US$/Mét
100 Mét(Min. Order)
1,00 US$ - 100,00 US$/Mét
10 Mét(Min. Order)
0,10 US$ - 10,00 US$/Mét
50 Mét(Min. Order)
5,00 US$ - 20,00 US$/Mét
200 Mét(Min. Order)
5,00 US$ - 20,00 US$/Mét
200 Mét(Min. Order)
0,10 US$ - 10,00 US$/Mét
50 Mét(Min. Order)
1,00 US$ - 100,00 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)
1,00 US$ - 100,00 US$/Cái
10 Cái(Min. Order)
1,00 US$ - 10,00 US$/Cái
50 Cái(Min. Order)
1,00 US$ - 10,00 US$/Cái
50 Cái(Min. Order)
1,00 US$ - 10,00 US$/Cái
50 Cái(Min. Order)
1,00 US$ - 100,00 US$/Cái
5 Cái(Min. Order)
1,00 US$ - 50,00 US$/Cái
20 Cái(Min. Order)
0,99 US$ - 10,00 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)
5,00 US$ - 300,00 US$/Cái
20 Cái(Min. Order)
1,50 US$ - 30,00 US$/Bộ
100 Bộ(Min. Order)

Oliver Shen
Loading
Maggie Zeng
Loading
Ada Wang
Loading
Bany liu
Loading
amy shen
Loading

Beryl Zhang
Loading
Helen Xu
Loading
SIYU WANG
Loading
Tina Ji
Loading

Able To Demonstrate

Hangzhou Vision Industrial Co.,Ltd
Vision Group is one of the largest manufacturers of Driving chains,Conveyor Chains,Motorcycle Chains,Hoisting Chains,Agriculture chains,Stainless steel chains,Long pitch Conveyor Chains and so on.
Produce Process
More than 200 employee, 8 production lines in China.
Certifications
ISO,SGS,GT/B